špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

doc. MUDr. Marek Čambal, PhD.

chirurg

Vzdelanie

Master of Health Administration v r. 2014
Atestácia v odbore všeobecné lekárstvo v r. 2013
Habilitácia v odbore chirurgia v r. 2013
Atestácia v odbore chirurgia v r.2010
Obhajoba dizertačnej práce v r. 2009
Atestácia 1. stupňa v odbore chirurgia v r. 2003
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, promócie v r.1999

Zamestnanie
Od r. 1999 – 1. Chirurgická klinika LF UK a UNB Bratislava

Zahraničné stáže
2003 – Chirurgische Abteilung, Kaiserin Elisabeth Krankenhaus, Viedeň, Rakúsko
2004 – Chirurgische Abteilung, Krankenhaus Uster, Švajčiarsko
2008 – Chirurgická klinika Plzeň, Česká republika
2011 – Chirurgische Klinik, Dreifeltigkeits Krankenhaus Wesseling, Nemecko

Členstvá
SLK – Slovenská lekárska komora
SLS – Slovenská lekárska spoločnosť
SSPLR – Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, viceprezident
SCHS – Slovenská chirurgická spoločnosť
IUA – International Union of Angiology
EWMA – European Wound Management Association