špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

MUDr. Mária Petrášová

dermatovenerológ

MUDr. Mária Petrášová je uznávanou odborníčkou v oblasti estetickej medicíny, ktorá sa stala vyhľadávanou medzinárodnou školiteľkou. MUDr. Mária Petrášová získala odbornú atestáciu druhého stupňa s nostrifikáciou lekárskeho diplomu Kanadskou lekárskou asociáciou. Od roku 2002 do marca 2004  bola primárkou na kožnom oddelení Nemocnice s poliklinikou Žilina. Počas dvadsiatich  rokov praxe v oblasti dermatovenerológie si MUDr. Petrášová, ktorá je už desať rokov garantom  kliniky estetickej medicíny DermaPoint v Žiline, získala dôveru desaťtisícov spokojných pacientov. Jej dlhoročné skúsenosti a odbornosť ocenili aj významné slovenské i zahraničné političky, ktorým MUDr. Petrášová poradila, pomohla a vrátila  stratenú krásu a sebadôveru. MUDr. Mária Petrášová, ktorá je odborným expertom kliniky SKINPOINT sa o svoje dlhoročné skúsenosti podelí a odovzdá ich ďalej. Mária Petrášová vzdeláva a školí mladých lekárov a spolupracuje s ambulanciou SKINPOINT. Viac informácii o MUDr. Márii Petrášovej na www.dermapoint.sk.