špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

LIEČBA CELULITÍDY

Štipnite sa a zistite, ako na tom ste! Začíname bojovať, a to zo všetkých strán! Pretože celulitídu určite máte…Vytvára sa už pri prvých hormonálnych zmenách – v puberte. Avšak dedičnosť, životospráva, pitný režim, stres, pohyb, to všetko sú faktory, od ktorých závisí jej ďalší vývin. Muži si môžu vydýchnuť, toto je prevažne ženský problém… Zase!!!

Pinch test

1. stupeň

Prvý stupeň celulitídy máte vtedy, ak na stehne stlačíte k sebe kožu a uvidíte náznaky pomarančovej kože.

2. stupeň

Druhý stupeň celulitídy sa vás týka vtedy, ak sú hrbolčeky na vašej koži  podobné kôre pomaranča a sú viditeľné aj bez stlačenia. Tento stupeň sa prejavuje menšími nerovnosťami a odtieňmi na pokožke. Najskôr ho uvidíte na vonkajšej strane stehien,  pri napínaní svalov alebo sedení na tvrdej podložke.

3. stupeň

Tretím stupňom celulitídy trpíte vtedy, ak sú nerovnosti na pokožke viditeľné vždy, nezávisle od polohy tela alebo osvetlenia.

4. stupeň

V štvrtom stupni celulitídy ste vtedy, pokiaľ máte na koži hrubé nerovnosti.

Metódy na liečbu celulitídy

LPG Lipomassage

Lipomassage je komplexná a neinvazívna metóda na odstránenie celulitídy. V ambulancii využívame prístroj z generácie CELLU M6, ktorý ponúka 20 typov individuálnych programov podľa štádia celulitídy. Bojujeme do hĺbky – narušíme celulitické tkanivo, nafragmentujeme a oddelíme tukové častice. Následná lymfodrenáž vysaje celulitídu. Takáto kožná gymnastika naštartuje prekrvenie tkaniva v problémovej oblasti, prúdenie lymfy sa obnoví v plnej miere, a tak sa odstránia škodliviny i prebytočný tuk.

UNISON

Princíp originálneho účinku prístroja Unison spočíva v synchronizácii dvoch technológií: silnej rádiofrekvencie a silnej tlakovej energie. Obe technológie pôsobia súčasne spolu a cielene. Už vo veľmi krátkom čase nastanú štrukturálne zmeny vo vašom podkožnom tkanive. Počas prvého ošetrenia celulitídy kombinovaná energia prístroja preniká hlboko do podkožia, kde účinkuje na 5 úrovniach.