špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

MUDr. Andrea Tvrdoňová

dermatovenerológ, odborný zástupca

Vzdelanie

2003 Atestácia z dermatovenerológie
1994 – 2000 Jeseniova lekárska fakulta UK Martin

Odborná prax

január 2015 ambulancia laserovej a korektívnej dermatologie, Skinpoint
2010 Dermatovenerologická ambulancia, Proderma s.r.o.
2009 Laserová a dermatologická ambulancia, Cosmed s.r.o.
2000 – 2004 Kožné oddelenie NsP Považská Bystrica, sekundárny lekár

Členstvá

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie
European Academy od Dermatology, skupinové členstvo