špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

NAŠI PARTNERI Z MEDICÍNSKEHO PROSTREDIA

Partnerská ambulancia v Žiline – špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie, ktorej odborným garantom je MUDr. Mária Petrášová.
logo dermatologickej ambulancie dermapoint
Z hľadiska prístupu ku klientom nás najvýstižnejšie charakterizuje slovné spojenie “Zubný bountique”. Osobný prístup a profesionalita je pre nás samozrejmosťou.
logo zubnej ambulancie stomaklinik
Poskytovanie starostlivosti o pacientov s gastroenterologickými ochoreniami s teamom odborníkov. Príjemné a rodinné prostredie. Špičkové prístrojové vybavenie. To je centrum ASSIDUO.
logo gastroenterologického centra ASSIDUO