špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

Čo robí z muža pravého chlapa?

Otázka „Čo robí muža pravým mužom?“ nie je ničím novým. Opýtal sa ju už grécky dramatik Menander a odpovedal si: „Charakter pravého muža je poznať z jeho konverzácií.“ Predstavte si, že Mark Twain si myslel, že „šaty robia chlapa“. Tak čo skutočne robí z muža pravého chlapa? 

Iste poznáte zopár spoločných znakov, ktoré nevyhnutne vystihujú mužské pohlavie. Taká nesklopená doska po použití toalety. Alebo: muži stále niečo zabúdajú a málo si pamätajú, nechávajú v umývadle fúzy, keď majú soplík, už umierajú a tá ich ješitnosť! Aj keď sa mužské role líšia v každej kultúre, sú črty, ktoré sa objavujú v každom mužovi. A práve tie robia muža mužom, chlapa chlapom. I keď majú pozitívny, alebo aj negatívny charakter. Ženy mužov predsa milujú práve preto, že sú pravými mužmi! Čo z vás, milí muži, spraví toho pravého chlapa?

Pravý chlap je silný

Fyzická zdatnosť je odjakživa spájaná s mužmi. V praveku ste mali vedieť zápasiť o jedlo, neskôr bojovať tvárou v tvár proti druhému, dnes sa pretekáte v športovej aréne. Možno je to primitívna časť vašej mužnosti, no stále je to jedna z vašich najpoprednejších čŕt, milí muži! Fyzička ovplyvňuje všetko – od schopnosti starať sa sám o seba, až po konečné zdravie a spokojnosť. To vás robí lákavými kandidátmi pre partnerstvo so ženami. Mužská sila a zároveň výška patria stále medzi vplyvné faktory v tejto sfére.

Pravý chlap je užitočný

S fyzickou zdatnosťou je nepriamo spojená aj túžba postarať sa o tých, ktorí na vás závisia. Vaša mužská rola ako živiteľa rodiny je to, čo vás k tomu vedie, drahí muži. Odjakživa pracujete hlavne preto, aby ste nakŕmili svoju ženu, rodinu a aby ste pre nich vytvorili vhodné prostredie. Táto mužská užitočnosť je podstatná a predstavuje pre vás veľkú výzvu. Prijmite ju. Užitoční muži sú totiž šťastní muži.

Pravý chlap je vodca

Vo vzťahoch medzi ľuďmi ste to práve vy, muži, ktorí si prisvojíte vodcovskú rolu. Preberáte iniciatívu. Na niektoré ženy môže vaše príliš dominantné správanie a konanie pôsobiť negatívne. Sú totiž potlačené ich vlastné záujmy v mene vášho, mužského záujmu. Ale také vodcovstvo môže byť aj prospešné. Napríklad v rodine, kde chlap – otec určuje a vyžaduje disciplínu. Vidíte, stačí nájsť pravú mieru a z muža je hneď ten pravý chlap – vodca.

Pravý muž premýšľa

Muži, podľa výskumov sa skôr spoliehate na intelektuálne schopnosti, ako na svoje emócie, alebo intuíciu. Používate oveľa viac logiku a zdravý rozum. Tak vnímate väčšinu situácií objektívne a reagujete na ne racionálne. Pocity považujete za nedostatočný podklad na to, aby ste na nich stavali svoje rozhodnutia. Vzdelávať sa a získavať vedomosti je pre váš vývoj preto veľmi dôležité. Robí to z muža chlapa. Veď ako povedal nigerijský básnik, kritik a profesor Chinua Achebe: „Hľadajte potešenie v múdrosti, muži!“

Skinpoint si myslí, že pravý chlap je…

Ambiciózny, hrdý, čestný a neoholený drsňák s hustou hrivou!