špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

Laserová liečba varixov

Štandardnou metódou liečby väčšiny mikrovarixov je v súčasnosti skleroterapia. U časti pacientov môže byť výhodnejšie i vhodnejšie využitie laseru:

  1. U pacientov s obmedzeným počtom ohraničených mikrovarixov, ktorí chcú rýchly efekt. U týchto pacientov je laserové ošetrenie výhodné, lebo je rýchle, netreba po ňom nosiť pančuchu a rizikovosť zákroku je extrémne nízka. Cena ošetrenia je priaznivá, efekt je rýchly a účinný (viac ako 50-60%).
  2. V prípade mikrovarixov za kolenami a na členkoch. Tieto oblasti sú rizikové z hľadiska chybnej aplikácie lieku do artérie. Následkom je katastrofálna nekróza (ktorá je však extrémne zriedkavou komplikáciou). Pri aplikácii laseru toto riziko nehrozí.
  3. U pacientov, ktorí majú strach z ihiel.
  4. U pacientov s teleangiektatickým mattingom. Ide o pacientov s novovytvorenými mikrovarixami po predchádzajúcom ošetrení. Stav sa extrémne zle rieši, laser často predstavuje jedinú možnosť na zlepšenie.

Laser nie je vhodný ako liečba u pacientov s rozsiahlym nálezom veľkých a malých žíl rôzneho kalibru, na hrubšie varixy nie je účinný.