špecializovaná ambulancia laserovej a korektívnej dermatológie

VOLITE vás rozžiari 

Volite je inovatívny kožný preparát, ktorý zlepšuje kvalitu pokožky až po dobu 6 až 9 mesiacov. Efekt je okamžitý, plný účinok je viditeľný až po prvých 14 dňoch po aplikácii, najmä vďaka biologickej aktivite kyseliny hyalurónovej. VOLITE tak vo svojom efekte spája Mezoterapiu, Biorevitalizáciu a Dermálne výplne. Informujte sa u nás v ambulancii – kontakt